Sayings

cat is looking in the mirror and sees a lion

Vind je woorden die je aanspreken, draag ze bij je als een levensles in pocketformaat.

English sayings

Nederlandstalige spreuken, uitspraken en citaten

Nieuwe spreuken, citaten en oneliners worden telkens aan het begin toegevoegd zodat je gemakkelijk kan zien welke je nog niet gelezen hebt.

Kwetsbaarheid vraagt meer moed dan cynisch, sterk of machtig zijn.
Het vraagt moed om open en onschuldig te zijn,
en bereid om gekwetst te worden.

Dorothy Baker

De snelste manier om de geest tot rust te brengen, is het lichaam te bewegen.

Gabrielle Roth

'Fijn hè, om samen bang te zijn?' fluisterde Anita na een tijdje.
'Nou', fluisterde Diedier terug.
Ze schuilden nog dichter bij elkaar.

Uit Als Diedier wil van Ben Kuipers

'Zullen we ruilen?' vroeg Diedier.
'Goed,' zei zijn moeder. 'Rijd je niet graag achteruit?'
'Nee,' zei Diedier. 'Ik kijk veel liever naar waar ik heen ga.'

Uit Als Diedier wil van Ben Kuipers

Laat je niet beheersen door angst! Angst is als zand in een oester. Een beetje zand levert een parel op, teveel zand maakt de oester dood!

Vakantiedagboek Natuurlijk wil ik leven: de vraag blijft dan natuurlijk HOE? van Eigentijdse Jeugd

Gelukkig zij die durven dromen
en bereid zijn de prijs te betalen
om hun dromen waar te maken.

Kardinaal Suenens

Wees jezelf.
Anderen lopen er al zoveel rond.

Bond Zonder Naam februari 2003

Je kunt je gedachten niet stoppen.
Je kunt alleen stoppen ze te geloven.

Erik van Zuydam

Als je stenen op je weg laat liggen,
struikelen je kinderen erover.

Surinaams spreekwoord

Zolang je je geluk afhankelijk maakt
van iets buiten jezelf,
hou je jezelf voor de gek.

Isaac Shappiro

Pas als je je deur opent,
kan iemand binnenkomen.

Ruth

We zijn niet bang
voor het onbekende.
We zijn bang voor onze fantasieën
over het onbekende.

Erik van Zuydam

Vergeven is alle hoop op een beter verleden opgeven.

C.I.M.

Als duizend anderen van je houden
Maar je houdt niet van jezelf,
Zal andermans liefde niet volstaan.

Dorothy Briggs

Vrijheid betekent verantwoordelijkheid.
Daarom zijn de meeste mensen er bang voor.

George Bernard Shaw

Alle waarlijk wijze gedachten zijn al duizenden keren bedacht; maar wij kunnen die pas echt tot de onze maken door ze eerlijk opnieuw te overdenken, tot ze in onze persoonlijke ervaring wortelen.

Goethe

Als je geen vertrouwen hebt, dan mis je iets groots in je leven.

Italiaanse vrouw op TV n.a.v. uitbarsting van de vulkaan Etna; oktober 2002.

Als positief denken betekent dat je je emoties onderdrukt, is het negatief denken.

Els de Schepper

Wie de andere oever nog niet bereikt heeft,
hoeft niet te spotten met de verdronkene.

Afrikaanse wijsheid

Een leven zonder beschouwing is niet waard geleefd te worden.

Plato

Ik hoop niets.
Ik vrees niets.
Ik ben vrij.

Oorsprong onbekend

Je kunt een ander niets leren
je kunt hem alleen helpen
het in zichzelf te ontdekken.

Galilei

Er zit meer wijsheid in je lichaam dan in je diepste filosofische gedachten.

Friedrich Nietzsche

Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst.

Seneca

Hoe heerlijk, hoe heerlijk boven alles is eenzaamheid!
Maar schenk mij toch een vriend in mijn afzondering,
wie ik kan toefluisteren: eenzaamheid is heerlijk

Cowper, Retirement 739 vgg., naar J. de la Bruyère

Wees niet bang om traag vooruit te gaan,
wees bang om stil te staan.

Chinees spreekwoord

Als je alleen maar toekijkt, gaat 't leven aan je voorbij.

De klokkenluider van de Notre Dame (Disneyfilm)

Als je een reden vindt om te leven, krijg je het geluk er gratis bij!

Eigentijdse Jeugd

Kleine dingen kunnen grote vreugde schenken.

Eigentijdse Jeugd

Als je de ander zijn misstap niet kunt vergeven, tors je die zelf heel je leven mee.

Eigentijdse Jeugd

Wil je de volheid van het leven genieten?
Richt je dan niet tègen, maar òp iets!

Eigentijdse Jeugd

Woorden van leven zijn bruggen van mens tot mens, over afgronden heen.

Eigentijdse Jeugd

Als je je opgaven wil kennen, zoek dan naar je gaven.

Eigentijdse Jeugd

Door positief te denken geraak je bij je positieven.

Eigentijdse Jeugd

Toekomst krijg je niet cadeau: je moet er zelf voor knokken!

Eigentijdse Jeugd

Wees op je hoede voor onverschilligheid. Ze is de dood van elke liefde.

Eigentijdse Jeugd

Goed ruzie maken is niet zo erg als je ruzie ook kunt goed maken.

Eigentijdse Jeugd

Handen komen het best tot hun recht als je ze uit de mouwen steekt!

Eigentijdse Jeugd

De pijn van morgen is een deel van het geluk nu.

De pijn van nu is een deel van het geluk gisteren.

Shadowlands (movie)

Het leven is een draaiend rad
en elke spaak een verhaal
dat je nog niet kent.

Rudyard Kipling's The Jungle Book (movie)

partly sunny

Zonneschijn is heerlijk,
regenval verfrissend,
wind verkwikt ons
en sneeuw vrolijkt ons op;
slecht weer bestaat eigenlijk niet,
alleen verschillende soorten goed weer.

Ruskin

De waarde van de dingen ligt niet in de dingen zelf, maar in de vreugde die je eraan beleeft.

Moed hebben, betekent angst voelen en toch doorgaan.

Als ik Jou in m'n hart laat branden, zit ik nooit in het donker.

Je moet van je handicap een deugd maken.

God schiep de tijd, over haast werd niet gesproken.

Geduld is een schone deugd.

Vandaag is de mooiste dag!

Die niet waagt, die niet wint.

Durf veranderen.

Ruth

Kennis is macht.

Francis Bacon.

Al doende leert men.

Een mens leeft niet van brood alleen.

Een boom leeft langer dan wij, maar wil je daarom een boom zijn?

Ruth

Ze zei:"Ik geef je de sleutel tot mijn hart." Maar nadien bleek het slot veranderd te zijn.

Wim Sonneveld.

Maar door diepe dalen moet je gaan om uiteindelijk op de berg te komen.

Liesbeth List

Vissen houdt men aan't lijntje, mensen niet.

Treur niet om vandaag, maar hoop op morgen.

Ruth

Een mens die geeft, is waard dat hij leeft.

De aanhouder wint.

Te lang vermaak beneemt de smaak.

De tijd gaat snel, gebruik hem wel.

Boeken geven geen warmte.

Ruth

En helpen, hoe en waar hij kan,is 's mensen schoonste streven.

Oedipus

Tegenslag maakt je alleen maar sterker.

Elisabeth Kübler-Ross

Haast en spoed is zelden goed.

Je bent het waard om voor jezelf te zorgen.

Wat de moeite waard is, is veel moeite waard.

Bond Zonder Naam

De tijd is gemaakt voor slaven.

Oorsprong onbekend

Leer loslaten.

Ruth

Oogcontact is van vitaal belang.

Ruth

Zonder zorgen, geen streven.

Ruth

Lang gewacht, toch gekregen.

author unknown

Geniet met volle teugen.


De Lach

Elke keer dat iemand lacht, voegt hij een paar dagen aan zijn leven toe.

Curzio Malaparte

Lachend kun je duizend dingen doen die wenend onmogelijk schijnen.

Schiller

Een glimlach doet wonderen.

Een lach voor iedere dag.

Ruth

Een dagje niet gelachen, een dagje niet geleefd.

Een grapje op een ernstig moment kan een doodzonde zijn.

Als je glimlacht tegen het leven, glimlacht het leven terug.

Een glimlach kost niets, maar doet wel iets...

Lach heel veel en huil een beetje.

Oorsprong onbekend

Lach, morgen is er weer een nieuwe dag!

Ruth

Vriendschap

two bears on a swing

Pas als de duiveltjes bidden en de engeltjes vloeken,
pas als de muizen de katten bezoeken,
pas als water verandert in wijn,
dan pas zal ik je vergeten zijn.

Tussen vriendschap en een roosje ... is een heel groot onderscheid ...
Rozen bloeien slechts een poosje ...
maar vriendschap duurt ...
een eeuwigheid.

Een vriend is iemand die het lied van je hart kent en het opnieuw kan zingen als jij het vergeten bent.

Een vriend is altijd welkom ...
Of het nu vroeg is of laat.
Want tijd is niet belangrijk ...
Als het om echte vriendschap gaat!!

Vriendschap koop je niet. Men geeft het voor je glimlach.

Echte vrienden blijven vrienden.

Vriendschap en vreugde, 2 woorden, 1 betekenis

Met vrienden is het zwijgen even waardevol als het spreken.

Vrienden dragen vreugde en lijden samen.

Bij vrienden mag je luidop denken.

Vriendschap bestaat ook hierin: mekaars zwakheden helpen dragen.

Vriendschap is als het zout in de soep, ze geeft smaak aan het leven.

Vriendschap is van het mooiste waar een mens in staat toe is.

Vriendschap zonder vertrouwen is als een bloem zonder geur.

Vriendschap is als een boom om onder te schuilen.

Niemand is zo rijk dat hij het zonder vrienden kan stellen.

Een vriend is iemand die langer in mezelf gelooft dan ikzelf.

Je bent een vriend van ganser harte of je bent geen vriend.

Vriendschap is één ziel in twee lichamen.

Vriendschap is als goede wijn: hoe ouder hoe beter.

Als een vriend sterft, sterft een stukje van mezelf.

In de stilte vooral groeien harten tot elkaar.

Vrienden ken je het best als het je niet te best gaat.

Vooral in tegenspoed kent men de echte goede vrienden.

Mijn vrienden zijn het mooiste sieraad in mijn huis.

Echte vrienschap kent geen rust en geen duur.

Gelukkig twee vrienden die genoeg van elkaar weten om samen te zwijgen.

Vrienden zijn er om moed en vertrouwen te geven.

Ware vriendschap is een plant die traag groeit.

Ware vrienschap is een troost tegen de bitterheden van het leven.

Goede vrienden moet je met de twee handen vasthouden.

Met vrienden kan je je dromen waar maken.

Vriendschap montert op als een zonnestraal.

Vriendschap betovert als een goed verhaal.

Vertrouw mij je zorgen toe, wij gaan ze samen dragen.

Vrienden houden mekaar vast en houden mekaar recht.

Blijf bij mij ook op de donkere wegen van het leven.

Wederzijds respect maakt de vriendschap duurzaam.

Het kan wel dat je niemand nodig hebt, zeker is dat anderen je nodig hebben.

Tegenspoed heeft één mooie kant: het brengt mensen samen in gemeende vriendschap.

De waarde van het leven hangt af van de waarde van de vrienden.

Vriendschap is een van de kostbaarste geschenken van het leven.

Wie vrienden zonder fouten zoekt, zal zonder vrienden blijven.

Vriendschap vraagt tijd, de echte dingen van het leven vragen tijd.

Bouw bruggen in plaats van muren en je zal vrienden hebben.

Niet alles wat mensen vriendschap noemen, heeft recht op die naam.

De morgen is mooi met de gedachte vandaag iemand plezier te doen.

Met vrienden de levensweg gaan, is de levensweg draaglijk maken.

Vriendschap is de poësie van het leven, de rest is roman.

Vijanden heeft ongeveer iedereen, maar goede vrienden hebben is moeilijker.

Een vriend maken duurt jaren, in één uur kan je hem kwijt raken.

Ieder mens heeft soms raad en steun nodig, ieder mens heeft dus nood aan vrienden.

Gelukkig ben je als je zeggen kan: dat is mijn vriend en wij houden van elkaar.


English sayings and quotations

New sayings are added in front of the others; this way you can easily find the ones you haven't read yet.

Vulnerability takes more courage than being cynical, strong or powerful.
It takes courage to be open, innocent and willing to be hurt.

Dorothy Baker

"Would you tell me,please, which way I ought to go from here?"
"That depends a good deal on where you want to get to," said the Cat.
"I don't much care where --" said Alice.
"Then it doesn't matter which way you go," said the Cat.
"--so long as I get somewhere," Alice added as an explanation.
"Oh, you're sure to do that," said the Cat, "if you only walk long enough."

Lewis Carroll. Alice's Adventures in Wonderland.

No matter how much approval you receive,
there is never enough.
Because true happiness does not depend
on the approval of others.

Gangaji

There is nothing wrong in your life,
there never has been.
Your whole life is teaching you
who you are.
Your whole life is awakening you
to the truth of who you are.

Samarpan

You may have all the knowledge there is,
but it is really nothing until
you have felt it, lived it, experienced it.

Ramtha

People who are afraid of relationships
are afraid of themselves,
because in relationships they are revealed,
in relationships they are mirrored.

Osho

It is not reality that makes you suffer,
it is your own view on reality that does.

author unknown

As long as you fight with reality,
you're going to loose.

Byron Katie

Love is not a relationship.
Love is a state of being.

Source unknown

Plant a seed.
It may not grow
immediately.
But it will-
in time.

Ruth

Your lifestory is uniquely
and exactly appropriate
for your awakening.
All is just as it should be.
Nothing needs to be added
or taken away.

Tony Parsons

Anything that is looked upon
without judging and labeling
will be transformed.

Eckhart Tolle

The most difficult thing to drop
is your suffering

Ouspensky

A ship in the harbor is safe, but that is not what ships are built for.

Origin unknown

Arm yourselves with weapons that are mightier than spears and swords,
with the weapons of the spirit.

Origin unknown

No time to waste.

Greenpeace

The mind is like a parachute, it works best if it is open.

Dalai Lama

Don't be afraid your life will end, be afraid it will never begin...

Grace Hanson

How sweet, how passing sweet is solitude!
But grant me still a friend in my retreat,
Whom I may whisper: solitude is sweet

Cowper, Retirement 739ff, referring to J. de la Bruyère

If watching is all you're gonna do, then you're gonna watch your life go by without you.

The Hunchback of the Notre Dame (Disneymovie)

The pain of tomorrow is part of the happiness now.

The pain of now is part of the happiness of yesterday.

Shadowlands (movie)

Life is a spinning wheele,
it has been said,
with each spoke a tale to be told.

Rudyard Kipling's The Jungle Book (movie)

I can't go on, I'll go on.

Samuel Beckett. The Unnamable

Happiness doesn't depend on how much you have to enjoy, but how much you enjoy what you have.

author unknown

You cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore.

Andre Gide

A thing of beauty is a joy forever.

Love is like a flower:without attention it fastly dies.

Today is a gift; that's why it is called the present.

Face your fears. Live your dreams.

May you live all the days of your life.

Jonathan Swift

Don't worry. Be happy.

There's no place like home.

Life without you is like a broken pencil: pointless !

Blackadder

To do is to learn.

There's no merit in working too hard.

You must love your choice.

Never give up.

Don't underestimate the power of your mind.

Ruth

If you are prepared to risk something, then you can do everything.

Patricia Routledge

If you believe in yourself, you can achieve anything.

Home is where the heart is.

Out of suffering may come the cure.

Florence Nightingale

One should count each day a separate life.

Seneca

When things go bad,
just smile-
tomorrow can be worse.

Murphy

For every joy that passes, something beautiful remains.

author unknown

German ones

Erst kommt das Fressen
un dan die Moral

aus Dreigroschenoper von Bertolt Brecht

In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks.

Heyne

Latin ones

Nosce te ipsum.
(Ken jezelf)

Sapere aude.
(Durf wijs te zijn)

Kant

Nil volentibus arduum.
(Niets is te moeilijk voor zij die willen).

Errare humanum est.
(Vergissen is menselijk)

Hic et nunc.
(Hier en nu)


You can also follow me on Twitter.

home

~ Latest update: 19 January 2012 ~