Literature

bookworm

ONVERVREEMDBAAR

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen,
en ademloos het blad omslaan,
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.

Zij waren het van kind af aan.

Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen, voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan;
de enigen die ons nooit verstoten.

Ida Gerhardt


From the moment I could read, I changed into a bookworm. On this page you can find books I enjoyed. I've given some keywords, quotations and/or a summary to give you a notion of what the book is about. I 'm also interested in your favorite books (especially Dutch and English ones). Mail me by clicking on the pile of books.

dropping books

Explanation of the age categories:
A = 0-8 years old
B = 8-12 years old
C = 12-15 years old
AD = 15-18 years old

Dutch books

Balthazar, Nic. Niets was alles wat hij zei. Averbode: Altiora, 2003 (tweede druk). ISBN 90-317-1871-8
AD-boek
Burnett, Frances H. De geheime tuin. Ook verfilmd.

"Mary Lennox is een onaantrekkelijk meisje met een smal mager gezichtje en piekerig blond haar. Als haar ouders gestorven zijn, wordt ze naar haar oom in Engeland gestuurd. Ze komt terecht op huize Misseltwhaite, een groot oud landhuis, dat temidden van uitgestrekte sier- en moestuinen ligt. Haar oom is een eenzelvig man, die veel op reis is en haar aan de zorgen van zijn huishoudster overlaat. Omdat ze zich verveelt gaat ze op onderzoek uit. Dwalend langs de kronkelige paden, de bloemperken, fonteinen en uitgestrekte gazons ontdekt ze een ommuurde tuin. Wat voor een tuin zou dat zijn? Waar zou de deur zijn en is het waar dat de sleutel begraven is? Mary wordt steeds nieuwsgieriger en op een goede dag wijst een klein eigenwijs roodborstje haar de toegang tot de geheimzinnige tuin. Maar de wonderlijkste ontdekking doet Mary op een stormachtige nacht als ze niet kan slapen. In het oude huis dat wel honderd kamers heeft, klinkt tussen de bulderende windvlagen door een vreemd geluid. Is dat niet het huilen van een kind?"

Demyttenaere, Bart & Wim Geysen.
Spiegelschrift: leven tussen hoop en wanhoop

Een brief.
Ik schrijf je een brief, ook al ken je me niet.
Het is de enige manier.

"Zo begint een mysterieuze brief van iemand die zich uitgeeft voor Babbe, maar verder onbekend wenst te blijven. De brief valt in de bus bij een zekere Dennis, die aan dezelfde universiteit studeert als Babbe.
Zij studeert filosofie, is erg geëngageerd en idealistisch van aard, maar botst met de haar omringende werkelijkheid, die een stuk prozaïscher is.
Babbe twijfelt steeds vaker aan zichzelf en overweegt om uit het leven te stappen, maar ze durft niemand met haar problemen lastig te vallen.
Ze zoekt haar toevlucht dan maar in een anonieme brief aan Dennis, die ze nauwelijks kent. Een intense briefwisseling start tussen deze twee jonge mensen die elkaars tegenpolen zijn, en zal hun leven een andere wending geven."

"In een mensenleven is er meer leed dan tijd om je dat leed aan te trekken." (28)

"Ik leef nu en ik weiger me te laten meesleuren in een draaikolk van problemen. Misschien zit daarin de zin van het leven. Vrij van zorgen je weg vinden in dit gekkenhuis en tussendoor voluit genieten van al wat aangenaam is." (29)

"Je vraagt je af of een mens alleen geboren wordt om te sterven. ... Ik focus me vooral op de tijd die daartussen ligt." (29)

"Geluk is als een vlinder.
Hoe meer je erop jaagt,
hoe verder hij zich van jou verwijdert.
Maar als je rustig blijft zitten
en je aandacht aan andere dingen besteedt,
komt hij vanzelf op je schouder zitten.

(Nathaniel Hawthorne)" (75)

"Ten slotte wint de dood, jazeker, maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering." (Remco Campert geciteerd 82)

"Als je vrede neemt met het feit dat niemand volmaakt gelukkig kan zijn, zorgt dat voor een zekere gemoedsrust. Het is voor een mens al mooi als hij erin slaagt min of meer in harmonie met zijn omgeving te leven." (88)

"En ik ga liever helemaal op in wat nu gebeurt, dan me suf te piekeren over een mogelijk hiernamaals waar ik me geen enkele voorstelling bij kan maken." (90)

"Bestaan staat gelijk met passie, handelen, keuzes maken, ... Het is het besef van een soort wanhopig makend niets dat er heftig naar verlangt iets te worden. (97)

Erkel, Gerda van. Mijn zoute zoen. Leuven: Davidsfonds/Infodok, 2005. ISBN 90-5908-151-X
C-boek

Franck, Ed. Zomer zeventien.

"Alleen maar iets zeggen als je het de moeite waard vindt."

"Gewauwel overal. Ik zou willen dat enkele woorden genoeg waren:
stortbui
schuilen
warmte
liefde.
Maar wie begrijpt me dan?"

Hoving, Isabel. De gevleugelde kat.
"Jasje (Joshua) Tak is een dromer. Af en toe jat hij wel eens wat. Voor de rest is hij een doodgewone jongen.
Maar waarom wordt hij dan met nachtelijke telefoontjes achtervolgd door een internationale handelsonderneming, die hem tot elke prijs in dienst wil nemen? Waarom denkt dit roemruchte handelshuis, dat al sinds 1017 in uitvindingen handelt, dat uitgerekend Jasje weet hoe een grenzeloze nieuwe markt veroverd kan worden - namelijk het verleden?
Het handelsavontuur waar Jasje zich in laat lokken verandert algauw in een nachtmerrie die buiten de tijd van nu voert, de schemergebieden tussen werkelijkheid en droom in."

Kockere, Geert de. Liefdesgesprekken van pad tot reiger

AD-boek

"René is een prachtige reiger, op zoek naar een toekomst. Hij wil zich een ziel zoeken en boven het dierlijke uitstijgen. Daarom filosofeert hij vaak aan de oever van de beek. Maar met de liefde wil het niet zo best lukken. René raakt moeilijk los van zijn eigen spiegelbeeld.
Op een dag komt de oude pad Gregorius in zijn leven. Gregorius was een groot minnaar, dat denkt hij van zichzelf tenminste. Pad en reiger ontmoeten mekaar vaak en filosoferen over het leven, en vooral over de liefde. René denkt daarbij aan Linda...

Geert de Kockere schrijft met verwondering en met een flinterdunne onderlaag van ironie over de zin en de richting van het leven, over fantasie en werkelijkheid, en vooral over de liefde, natuurlijk."

Lindgren, Astrid. De gebroeders Leeuwenhart.
avontuur, broers, dood, fantasie.

"Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer. Over mijn broer Jonatan Leeuwenhart. Het is bijna een sprookje, vind ik, het lijkt ook een heel klein beetje op een spookverhaal, en toch is het allemaal waar. Maar behalve Jonatan en ik is er vast niemand anders die dat weet." (5)

Lloyd, Josie & Emlyn Rees. Heb mij lief.

"Roman over de zoektocht naar ware liefde.
Het is een moderne love story: Josie Lloyd en Emlyn Rees schreven samen een bruisend boy-meets-girl-verhaal. Lloyd schreef de hoofdstukken vanuit het perspectief van het meisje, Rees die vanuit de jongen. Pikant detail is dat de auteurs zelf een beginnende relatie hadden die groeide naarmate het boek vorderde, hoofdstuk na hoofdstuk, date na date. Hun affaire leidde tot een huwelijk.

Het boek gaat over Jack en Amy. Jack is 27. Hij vindt het heerlijk om single te zijn. Eerdere verliefdheden liepen allemaal op niets uit. Hij houdt hardnekkig vast aan het ideaalbeeld dat hij van kinds af aan van meisjes heeft. Amy is 25, single en wanhopig. Ze is al in geen eeuwen meer een echt leuke man tegengekomen. Dan, op een feestje in hartje Londen, lopen Jack en Amy elkaar tegen het lijf. Hun cynische harten vullen zich met hoop. Het onvermijdelijke aantrekken en afstoten begint."

Palmen, Connie. I.M.
liefde, afscheid, schrijverschap, autobiografie.

Palmen, Connie. De vriendschap.

"Naast het verhaal van het hechte verbond tussen de iele, taalbehendige Catherina Buts en de zware, woordblinde Barbara Callenbach, is De vriendschap een roman over de betekenis van andere verbintenissen, waaronder de oudste en meest mysterieuze die wij kennen: die tussen lichaam en geest. De vriendschap gaat over het verlangen om je te hechten, over de angst voor bindingen, over verslavingen en obsessies, over de familie, het lot en de keuze, over schuld, schaamte, angst en over de noodzaak van verandering."

Redfield, James. De Celestijnse Belofte.
Original title: The Celestine Prophecy

"DE CELESTIJNSE BELOFTE geeft inzicht in de onschatbare waarde van het toeval en in de cruciale veranderingen die de mensheid te wachten staan. Auteur James Redfield geeft blijk van groot psychologisch inzicht en verbindt dat op unieke wijze met de eeuwenoude mystieke traditie.

Zo ontsluiert de roman DE CELESTIJNSE BELOFTE de ideeën die op dit moment [het oorspronkelijke boek dateert van 1993] de wereld in verandering brengen. Het is een betoverende avonturenroman waarin de lezer met eeuwenoude wijsheid en spirituele ervaringen op een herkenbare en persoonlijke manier in contact wordt gebracht."
[Genomen van de achterflaptekst]

Rother, Steve & de Groep. Her-inneren: Een Handboek voor Menselijke Evolutie.
"In dit boek tonen Steve Rother en De Groep ons een weg naar hogere waarheden, die onze denkpatronen en de manier waarop we naar onszelf kijken, zullen veranderen. Het doel van ons leven op Aarde, of het Grote Verstoppertjesspel zoals De Groep dat noemt, is ons te her-inneren wie we zijn en waarom we hier naartoe zijn gekomen. Wanneer we ons her-inneren wie we zijn, kunnen we ons onze scheppingskrachten her-inneren en een begin gaan maken met het scheppen van de Hemel op Aarde. Het her-inneringsproces wordt in werking gesteld door de her-eniging van de verschillende leden van onze oorspronkelijke spirituele familie. De informatie in dit boek gaat over dat her-inneringsproces en is ons gegeven voor ons eigen onderscheidingsvermogen. Dat onderscheidingsvermogen is het eerste gereedschap voor ons leven in de hogere trillingen van de Nieuwe Aarde. Hoe we dat onderscheidingsvermogen toepassen? De Groep zegt daarover: 'Als het je diepste gevoelens raakt, accepteer het dan. Als dat niet zo is, laat het dan zonder oordeel los, want dan is het gewoon voor iemand anders bestemd.'"

Stoffels, Karlijn. Een-nul voor de autisten

AD-boek

"Op de dag dat ze vijftien wordt zit Loes in een psychiatrisch centrum. Veel te vieren is er niet, want je zit in de psychiatrie 'omdat er iets in je kop scheef zit en niet omdat je een slechte adem hebt'.
In de inrichting voelt Loes zich niet erg thuis. Ze heeft geen zin in allerlei gesprekken en therapeuten. En dan de andere jongeren die er opgenomen zijn! Bartje kent het spoorboekje uit zijn hoofd. Rayela blijft dagenlang als een standbeeld stilstaan en Carmen heeft altijd handschoenen aan omdat ze bang is vies te worden. Loes houdt iedereen op afstand.
In het jaar dat volgt raakt ze toch gewend aan al die rare types en aan de therapieën. Maar elke keer als het beter met Loes lijkt te gaan gebeurt er iets waardoor ze in paniek raakt. Ze wordt er gek van. Zal ze ooit op eigen benen kunnen staan?"

Tellegen, Toon. De genezing van de krekel.
Depressie.

"Als je de moed niet opgeeft, ben je nooit helemaal somber."

Vandewoude, Katrien. Opa zwijgt.

B-boek
ouderdom, ziekte, grootouders
In de zomervakantie gaat Emma logeren bij oma en opa. Net zoals vorig jaar. Alleen is niets meer zoals vroeger, want opa is ziek.
Emma vindt het niet makkelijk, zo'n heel andere opa. Met heimwee kijkt ze terug naar de tijd dat opa nog álles kon en álles voor haar deed. Tegen Wido, de buurjongen, vertelt ze apetrots over die opa van vroeger. Maar Wido gelooft haar niet. Opa kan immers niet eens meer praten. Toch gelooft Emma dat opa's hoofd vol zit met woorden. Die staan allemaal op een rij, klaar om door zijn mond naar buiten te komen.
Opa zwijgt. Maar Emma kijkt en luistert, en wéét wat hij bedoelt.

Gevoelig boek, geschreven met de haarscherpe blik van een kind.


Mensen zijn als boeken

Er zijn mensen
Die als ongelezen boeken gesloten blijven
Die niets laten vermoeden van hun inhoud.

Er zijn mensen
Die als uitgelezen boeken beduimeld en gekreukt zijn,
Die alles wat ze waren hebben prijsgegeven.

Er zijn mensen
Die als pas verschenen boeken de aandacht trekken
Die wachten op een blik en een hand
Die hen bij de hand neemt.

Er zijn mensen
Die als waardevolle boeken steeds blijven boeien
Die een stuk van je eigen leven zijn geworden.

Er zijn mensen
Die als woordenboeken veel woorden in de mond hebben
Maar geen boodschap brengen en weinig inhoud hebben.

Er zijn mensen
Die als dichtbundels vol diepe gedachten
Een leven laten vermoeden dat alles overstijgt
En toch iets van een kind hebben bewaard.

Fr. Weerts

English books

Lloyd, Josie & Emlyn Rees. Come together.
A great novel about the quest for true love.

Orwell, George. Nineteen eighty-four.
A powerful and frightening book, according to me.

"Newspeak, Doublethink, Big Brother, the Thought Police - George Orwell's world-famous novel coined new and potent words of warning for us all. Alive with Swiftian wit and passion, it is one of the most brilliant satires on totalitarianism and the power-hungry ever written."

Rother, Steve & the Group. Re-member - A Handbook for Human Evolution

Suggestions by others

Bulgakov, Mikhail. Master and Margarita

Cervantes. Don Quichote

Dorrestein, Renate. Buitenstaanders

Dumas, Alexander. The Count of Monte Christo

Hartley, L.P. The Go-Between

Prus, Boleslaw. The Doll

Saint-Exupéry, Antoine de. The Little Prince

Sienkiewicz, Henryk. Quo Vadis

home

KittyMother Kreations

bookworm
"animated.gif (c) Kitty Roach."
PageWorks Toonland

~ Latest update: 2 January 2007 ~